Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinné od 1.1.2015.

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinná od 1.1.2015.

 

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinné od 1.12.2016.

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinná od 1.12.2016.

 

Technická špecifikácia rozhraní verejnej siete