Na sieti došlo ku viacerým prípadom šírenia SPAMU. Z tohoto dôvodu sú smerom von zo siete povolené len určite SMTP - servery odchádzajúcej pošty.

 

Toto obmedzenie sa NETÝKA užívateľov využívajúcich webmail, to znamená, že pristupujú na email cez ľubovoľný web prehliadač, napr. Firefox, Internet Explorer, Opera,.....

 

Toto obmedzenie sa TÝKA len užívateľov používajúcich v počítači nainštalovaného ľubovoľného poštového klienta, napr. Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird,..... V takomto prípade je potrebné používajúci SMTP server nahlásiť, aby sa mohol povoliť.